پاسخ به نقد یک اندیشور
650 بازدید
موضوع: فقه و اصول

بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام و تحیت
نقد و اشکال فاضل گرامی جناب کریمی طبرسی دام عزه ؛ عضو گرامی اندیشوران که در همین سایت انتشار یافت مطالعه شد .
از حسن توجه آن گرامی مقام کمال سپاس و امتنان را دارد ؛ لکن موارد ذیل ضرورت تبیین دارد :
۱. درباره بلا سند بودن باید عرض شود ؛ اتفاقا معطوف مقصود حقیر همین کتاب اقبال الاعمال جناب سید بن طاووس رضوان الله تعالی است . 
اگر در متن حقیر تامل فرموده باشید؛ مرقوم شد مرحوم سید  این مطلب را بدون ذکر حتی نام یک کتاب از منابع شیعی و فقط به صرف کلی گویی از " انس بن مالک" نقل می نماید .
بنابراین در متون متقدم و معتبر شیعی تا زمان ادعای جناب سید هیچ گونه اثری از این روایت و نماز وجود ندارد و بعد از سید بن طاوس هم احدی متذکر این روایت نشده است .
۲.این که مرقوم فرمودید  حدیث و نماز مذکور مرسل و ضعیف است ضمن تصریح حضرتعالی بروارد بودن  اشکال ما ؛ و این که سید نقلی ضعیف داشته است ؛ باید معروض شود ما سندی ندیدیم تا از ارسال و ضعف و ... آن بتوانیم سخن بگوییم ؛ آن چه مشهود اهل تحقیق است فقط ادعای جناب سید است بدون ذکر یک سند از منابع متقدم و معتبر و غیر از اقبال الاعمال در هیج یک از منابع شیعی چنین روایتی مثبوت نیست  . 
و آن چه سید به عنوان رجال حدیث هم ذکر کرده می توان گفت قائم به ادعای سید است مثلا  منصور بن عبد الحمید  اصلا معلوم نیست که چه کسی است و هیچ اثری از او در متون رجالی نیست .
۳. این که بگویبم حتما مرحوم سید و ... سند را دیده اند و نقل نموده اند کلامی صحیح و علمی نیست و مراتب فقاهی و حدیثی و ... این بیان را مردود می داند.
 اگر صرفا  قرار بود اشخاص از علماء ملاک افتاء و ... باشند ؛ اصلا نوبت به خود جناب سید هم نمی رسید فتامل جیدا
۴. فرمودید قطعا اصل مطلب را در اقبال ملاحظه نکرده ام و عقائد شخصیه خود را میدان سوء استفاده دشمن قرار داده ام و مطلبی دارای سند را مردود اعلام کرده ام و ... باید عرض کنم اتفاقا چون بر اقبال الاعمال سید توفیق تسلط دارم چنین مثبوت نمودم .
این کتاب حاوی  مطالب فاقد سندنیز هست و گاهی ابداع شخص ایشان می باشد  مثلا در باره عمل روزه و نماز روز ۱۳ ربیع الاول کاملاایشان  ادعا می کند که به این روزه و ... ملهم شده است ( پناه برخدا) .
یا مدعی است بعد از زوال حکومت بنی عباس و قبل از ظهور مصداق روایت امام  صادق علیه السلام فقط اوست و لا غیر .
یا ایشان مدعی است اربعین حسینی در سال بعد از ۶۱ هجری واقع شده و البته بسیاری از اهل تحقیق خلاف ادعای ایشان را اثبات نموده اند و موارد دیگر.
پس صرف نقل ایشان هیچگاه نلاک قطعی علماء نبوده است . و حقیقتا با این گونه موارد چگونه می توان صرفا به نقلیات چنین شخصی بسنده نمود ؟ حاشا و کلا   
۵. اتفاقا متن مدعای ایشان موید اشکا ل ماست زیرا :
الف. سندی برای مطلب ذکر نمی کند.
ب. خود ایشان مدعی است عمل مخصوص یک شنبه این ماه است : فیما نذکره مما یعمل فی یوم الاحد من الشّهر المذکور...
ج. متن روایت مورد ادعا درباره نماز؛  چنین است : صلوا اربع رکعات ... ؛ آیا چهار رکعت باید خواند یا دو رکعت ؛ جداگانه ؟ !!!
قاعده کلی فقهی چگونه با تصریح صلّوا اربع رکعات قابل جمع است ؟ مخصوصا وقتی ادامه روایت ظهور در عدم انفصال دارد زیرا چنین مرقوم شده است :
" صلوا اربع رکعات واقرؤوا فی کل رکعة ‌... ثمّ ... ثمّ اختموا بلا حول و لا قوة... ثم قولوا ...
ملاحظه بفرمایید با کمی دقت آن چه معلوم اهل دقت می گردد این است ؛ که نماز ۴ رکعت متصل است و با ثمّ و ... تبیین شده و صراحتا می گوید نماز را به پایان برسان( اختموا) به ... 
یعنی ختم نماز تشهد و سلام نیست بلکه با لا حول و لا قوة... است فتامل ایضا .
کدام یک از موارد مطروح را  با کدام یک از قواعد کلیه فقهی تبیین نموده و سازگار می دانید ؟  
( آن چه حضرتعالی مرقوم فرمودید نظر شماست نه مثبوت متن مدعای مرحوم سید رضوان الله ) .
خارج از بلا سند بودن ؛ اضطراب در متن و ... به شدت واضح است که قابل اعتماد نمی باشد . 
د. آن چه مایه تحیر است مدعای مدعی است با این جمله : ما من عبد من امتی فعل هذا الا نودی من السماء : یا عبدالله استأنف العنل فانّک مقبول التوبة مغفور الذنب!!!
حقیقتا هر کس از امت با هر گناهی و معصیتی با انجام این نماز بلا سند مقبول التوبه و مغفور الذنب است؟ 
یاد ادعای شهیری افتادم که او هم بلا سند نوشت: امام سجاد علیه السلام به یزید  فرمود : اگر نماز غفیله را ترک نکنی خدا گناهانت حتی قتل پدرم را می آمرزد و بعد ظاهرا دید مطلب بسیار در تضاد با اصول و فروع توبه است چنین اضافه نمود: یزید هیچ وقت موفق به خواندن غفیله نشد!!!.
ملاحظه فرمایید بسیار محکم و صریح می نویسد : ما من عبد من امتی ... 
ه. جالب ترین قسم مدعی؛  این فراز است که ایشان می نویسد:  با خواندن این نماز فرشته ای از تحت العرش می گوید : " ایها العبد بورک علیک و علی اهلک و ذریتک " .
۶. مرقوم فرمودید : ضعیف ترین و بی اساس ترین ... ایراد حقیر مساله محدود نمودن توبه در یک شنبه است ... و راز آن عدم ملاحظه متن است...
باید عرض کنم اتفاقا برعکس اگر به صدر و ذیل مدعای مرحوم سید رضوان الله تعالی التفات فرمایید ؛ اشکال حقیر وارد است زیرا : 
الف : ایشان ابتدا می فرماید : 
مما یعمل فی یوم الاحد من الشهر ...
خوب اگر این نماز خصوصیتی با یک شنبه ماه ذی القعده ندارد پس چرا ایشان در مقدمه آن را مخصوص ماه ذی القعده و روز یک شنبه معرفی می کند ؟
ب. اگر در پایان مدعی است : لو ان عبدا یقول فی غیر الشهر فقال ... مثل ما وصفت 
پس صدر مطلب که معطوف به یک شنبه ماه ذی القعده است چه می شود ؟ 
لذا آن چه معروض شد رشیق و متین است نه بی اساس و ...
ج. نکته بعدی هیچ یک از روایات معطوف به توبه از گناهان؛  این گونه توبه برای مغفرت را تایید نمی کند .
شاید همین راز است که صاحب المراقبات درست بعد از این نقل چند روایت در آداب صحیح توبه را ثبت می نماید . 
توبه شرایط و آداب و احکام خاصی دارد و صرف اقامه یک نماز و مناجات یک دعا توبه و مغفرت را تثبیت نمی کند که اگر چنین باشد خوشا به حال هر کس که گناهش بیش تر و کاری تر است .
زیرا مدعای مرحوم سید این است که ما من عبد من امتی فعل ... الاّ نودی ... 
۷. جالب این است که در پایان مرحوم سید رضوان الله تعالی مدعی است که حضرت خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله فرمودند :
انما علمنی جبرئیل هذه الکلمات ایام أسري بي"
دقت فرمایید:
الف . در هیچ یک از اخبار معراج چنین مطلبی اصلا مثبوت نیست .
ب.صرف نظر از این که در لسان روایات " لیلة اسری بی "  مشاهده می شود نه"  ایام اسری بی" سوال این است معنای ایام اسری بی چیست ؟
یعنی معراج چند روز بوده است!!! که باید گفت معراج معروف حضرت در شب بود و همان شب هم به پایان رسید و چند روز نبود.
و اگر منظور اسراء دیگری است که باز هم این ادعای سید است و هیچ کس نگفته است پیامبر معراجی داشته است که چند روز طول کشیده است . فتامل جیدا.
به همین جهت صاحب المراقبات بدون تذکر " ایام اسری بی" می نویسد: در شب معراج !!!
۸. در باره تسامح در ادله سنن به نکات ذیل توجه فرمایید:
الف. این قاعده به معنای هرج و مرج در عبادات استحبابی و ... نیست.
ب. عده ای از بزرگان گذشته و حال این قاعده را  مخدوش می دانند .
به اشکالات شیخ انصاری در فرائد الاصول  و رسائل الاربع آیت الله سبحانی جلد ۴ ؛ اسس القضاء و الشهادة مرحوم آیت الله میرزا حواد تبریزی و ... مراجعه فرمایید . 
مرحوم میزرا جواد تبریزی می نویسند: ان الحکم الاستحبابی و غیر الالزامی  کالالزامی یحتاج الی سند معتبر ... 
بنابراین باید گفت انجام این نماز بر اساس عملی استحبابی جایز نیست و اگر به نیت رجاء هم بخواهد اقامه شود ؛ نحوه چگونگی اقامه آن معلوم نیست و ظاهر آن خلاف احکام نمازهای مستحبی است و اشکالات دیگری که تبیین گردید .پس چه لزومی دارد امت را مشغول به چنین امر بی سندی نماییم ؛ وقت عبادی مردم باید صرف عبادات صحیحه و معتبره و ... شود . 
در پایان ضمن تشکر از نصحیت حضرتعالی ؛ مطلب ذیل را به عنوان حسن ختام تقدیم می دارد:
دفاع از بزرگان پسندیده است اما نه به قیمت ذبح حقیقت .
و آن چه من مطرح نمودم میدان دادن به بیگانگان نیست بلکه جلوگیری از اتهام زنی آنان به مکتب شیعه است تا با پرچم نمودن این گونه مطالب بلا سند و عقیم ؛ شیعه را متهم به جعل حدیث و توبه با انجام هرگناهی به واسطه نمازی و ... ننمایند . 
والله الموفق و هو المستعان 
سید حسین خادمیان