آیا زیارت مخصوص امام رًضا ع در ۲۳ ذی القعده مستند است ؟
122 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و تحیت

در خصوص ۲۳ ذی القعده؛ مرحوم شیخ مفید در مسار الشیعه می نویسد : 
《کانت وفاة ابي الحسن علي بن موسي الرضاعلیهما السلام بطوس من ارض خراسان ...》.
لکن در کتاب الارشاد خود ؛این تاریخ را ثبت ننموده و مرقوم می فرماید : 
"و قبض علبه السلام بطوس من ارض خراسان فی صفر ... "
و البته مشهور است شهادت آن حضرت آخر ماه صفر است .
علی ای حال؛  در هیچ منبعی ۲۳ ذی القعده به عنوان روز "زیارت مخصوص امام رضا" علیه السلام  مثبوت نیست و سید بن طاووس؛  مانند بسیاری از مطالب خویش،  بدون سند چنین مطلبی را مرقوم نموده است .
این که برخی بگویند: سید هر آن چه می گوید سند است؛  خلاف اصول روایی و فقاهی و ...  است و قائلان به این گفتار نیز در بسیاری موارد مانند جریان اربعین حسینی علیه السلام قول سید بن طاوس را نپذیرفته اند فتامل .
و یا این که مستحبات سندیت مطلق و محکم نیاز ندارد و ... این ادعا هم مردود فقهاء و اهل علم است.
مساله تسامح و ... قوانین خاص خود را دارد که  تبیین شده است . 
لذا زائران و مجاوران بدانند ؛ در هیچ منبعی ۲۳ ذی القعده به عنوان روز زیارت مخصوص امام رضا علیه صلوات الله الملک الاکبر معرفی و ثبت نشده است.

والله الموفق و هو المستعان
سید حسین خادمیان 


🔵🔴🔵

https://telegram.me/seyedhoseinkhademian