آیا اضافات دعای عرفه از معصوم علیه السلام است
51 بازدید
موضوع: علوم حدیث
بسم الله الرحمن الرحیم 
سلام و تحیت 

آن چه در مفاتیح الجنان در ذیل دعای عرفه اضافه گردیده و با عبارت 《 الهی انا الفقیر فی غنای ... 》  شروع شده است ؛ قطعا از لسان مطهر امام حسین علیه السلام نیست و در متون متقدم و معتبر مثبوت نمی باشد و از تحریفات و اضافات صوفیه لعین است و جاعل آن《ابن عطاء الله اسکندرانی 》 صوفی است.
مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه نیز  در مجموعه خویش این اضافات را ندارد و علامه مجلسی رضوان الله تعالی قویا این اضافات را مردود دانسته و تصریح می فرماید:
👈 در نسخ عتیقه اقبال الاعمال سید بن طاوس وجود ندارد و از ادخالات  صوفیه است .
👈یا سیدبن طاوس  با غفلت از حقیقت حال دعا آن را نقل کرده و یا بعدا برخی آن را به اقبال اضافه کرده اند و سید بن طاوس در کتاب مصباح الزائر خود نیز این اضافات را نقل نکرده است (پایان بیان علامه مجلسی رحمت الله علیه).
مرحوم آیت الله حسینی طهرانی رحمت الله علیه نیز آن را مردود و از صوفیه می داند و مفصل دلایل مردود بودن و تحریف را تبیین می فرماید.
البته مرحوم امام راحل قدس سره به جهت مضامین موجود در این فقرات ؛ آن را منسوب به معصوم علیه السلام دانسته اند لکن برای آن سندی ارایه نمی دهند و فقط به صرف تشخیص مضامین عالیه؛ این بیان را دارند. 
علی ای حال ؛ مومنین شایسته است از قرائت جمعی این اضافات ؛ احتراز و اگر شخصی مایل به قرائت این فقرات بود؛ به صورت فردی و  بدون نیت انتساب آن به معصوم علیه السلام اقدام فردی نمایند .

والله المستعان
سید حسین خادمیان