روضه امام حسین از تاریخ تمدن ویل دورانت
51 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و تسلیت

 *ویل دورانت* 
 *روضه می خواند* 

در غوغایی که برخی در مدار جهل خود از فیض کشتی نجات و چراغ هدایت حضرت 
*ابا عبدالله الحسین علیه السلام* محروم هستند برای رسوایی آنان و بهره مندی دلدادگان آن حضرت مقتل امام حسین را از  *تاریخ تمدن ویل دورانت* نقل می کنم.
 *ویل دورانت آمریکایی* در تاریخ تمدنش مانند یک مقتل نویس شیعه ؛ گویا  برای امام حسین علیه السلام  روضه خوانی می کند و می نویسد:
حسین [علیه السلام] از مکه خ
همراه خاندان و هفتاد تن از پیروان اخلاصمندش که همراه او بودند حرکت کرد.
در آغاز جنگ تیری به قاسم برادر زاده حسین [علیه السلام]
که طفلی ده ساله بود خورد و او در آغوش عمو جان سپرد ... 
پس از آن برادران و فرزندان و عمو زادگان و برادر زادگان حسین [علیه السلام] یکایک از پا در آمدند و از همراهان وی کس نماند و زنان مضطرب و ترسان  شدند ... وقتی سر حسین [علیه السلام] را به کوفه بردند .
 *عبیدالله با چوب به آن می زد*
 یکی از حضار گفت چوب خود را بردار به خدا من پیامبر[صلی الله علیه و آله]
 را دیدم که دهان او می بوسید... 
 *شیعیان هنوز هم هر ساله حادثه غم انگیز قتل وی را عزاداری می کنند* و از علی و دو فرزندش حسن و حسین [علیهم السلام]  تجلیل می کنند ....
متن فوق از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت نقل شد 

والله المستعان
سید حسین خادمیان --------------------
https://chat.whatsapp.com/J5DwZnmOCNb2wKIJn2ItsF