چند نکته درباره حضرت صاحب الزمان عجل الله
125 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چند نکته درباره سیره حضرت صاحب الزمان  علیه السلام  1. قال امیرالمومنین علیه السلام : یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف الرای علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرای 2. ان قائمنا اهل البیت اذا قام لبس ثیاب علی و سار بسیرة علی 3. ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاهم و هم یعبدون حجارة منقورة و خشبا منحوتة و ان القائم بخرجون علیه فیتاولون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه 4. منا مهدی هذه الامة له هیبة موسی و بهاء عیسی و حکم داود و صبر ایوب 5. اذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله و خاتم سلیمان و حجر موسی و عصاه 6. انا اهل بیت لا نوقت 7. امام سجاد علیه السلام :انتظار الفرج من اعظم العمل 8. با توجه به آیه "انتم الفقراء الی الله " یکی از مصادیق فقر کوتاه بودن دست انسان از نعمت امام است و با توجه به ورود تلاوت دعای کمیل در شب نیمه شعبان مواردی که ما را دراین فقر نگه داشته است باید بر طرف نماییمدر متون عامه بهترین کلام می توان گفت از محی الدین عربی استمحی الدین عربی در وصف امام زمان  عجل الله چنین می گوید من عترة رسول الله من ولد فاطمة یواطی اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله جده الحسین بن علی بن ابی طالب ... ینزل علیه عیسی ابن مریم بالمنارة البیضاء . . . یؤ م الناس بسنة محمد صلی الله علیه و آله یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر . . . هو السید المهدی من آل احمد هو الصارم الهندی حین یبید هو الشمس یجلو کل غم و ظلمة  الله یستوزر له (وزیر ) طائفة خباهم له فی مکنون غیبه اطلعهم کشفا و شهودا علی الحقائق . . ، و هم من الاعاجم ما فیهم عربی ....مهم ترین نشانه وزیر حضرت مهدی علیه السلام در فتوحات مکیه فذلک دعاؤه الی الله علی بصیرة( مردم را دعوت به بصیرت می کند )