خواب دیدن و اقسام و علت پیدایش آن
619 بازدید
موضوع: روانشناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

 1. درک و تحلیل حقایق با عقل است و تبیین و تفسیر حقایق در اضلاع فقط توسط کسی می تواند شکل گیرد که به تمامی ابعاد وجود عالم تسلط مطلق و جامع دارد ؛ یعنی خدای سبحان که از طریق انبیاء و اوصیای آنان این مهم را ابلاغ می فرماید ؛ بنابرین تقسیم و تفسیر خواب هم بر عهده شارعاست و دیگران توانایی تقسیم و تبیین ندارند .

 2. اصل در رویا ، مبشرات الهی است تا این حقیقت ذهنیه اسباب تمییز حق از باطل گردد ؛چنانچه مرحوم کلینی رحمة الله در روضه کافی از امام رضا علیه السلام نقل می کند : رویا و خواب دیدن در ابتدای خلقت وجود نداشت و بعدا پدید آمد ؛ زیرا ملت ها علی الدوام پیامبران زمان خود را انکارمی کردند و منکر بهشت و جهنم و حیات بعد ازممات دنیایی بودند و جریان پس از مرگ را درک نمی کردند و . . .لذا خدای سبحان خواب دیدن را در انسان ایجاد فرمود و آنان با تحیّر این واقع را از آن پیامبر سوال کردند و ایشان فرمود : خداوند اراده فرموده تا بدین وسیله حجّت را بر شما تمام فرماید ؛ تا بدانید چگونه روح متنعم و یا معذب واقع می شود .

 3. اصل تقسیم رویا بر دو قسم صادق و کاذب است . امام صادق علیه السلام به مفضّل فرمودند : خواب ها بر دو قسم هستند : صادق و کاذبو خدای سبحان همه خواب ها را صادق قرار نداد ؛الا برای انبیا و اوصیاء آنانو همه خواب ها را کاذب قرار نداد ؛ چرا که در این صورت امری بی معنا و مهمل می شد و لذا دیدن هر خواب دروغین و مهمل و پریشان لزوما و قطعا به معنای خواب شیطانی و یا بر اثر معصیت و گناه نیست .

 4. معنای وحی اصطلاحی با وحی در لغت باید تبیین و البته تمییز داده شود ؛ بنابراین جنس وحی خداوند به انبیاء با وحی شیاطین به دوستدارانشان تفاوت دارد و این دو نوع وحی است و هیچ گونه تناسب و تشابه و سنخیتی با هم ندارند . فتامل

 5. اگر چه تقسیم خواب بر دو قسم است ؛ اما وجه خواب بر سه صورت تفسیر و تحقق می یابد ؛ بنابراین رویا ممکن است بر سه صورت ربانی ، شیطانی (القا وحشت و غفلت از سوی شیطان) ، مهمل (موضوعی پریشان و نامعلوم و نا متعارف تحقق یابد) .

 6. عن ابی عبدالله علیه السلام : « الرویاعلی ثلاثة وجوه بشارة من الله و تحذیر من الشیطان و أضغاث احلام»پس خواب صادق ممکن است ربانی ، شیطانی، مهمل باشد و خواب کاذب نیز می تواند ربانی ، شیطانی ، مهمل باشد و این ها بایدبر محور عن حکمة تفسیر و تاویل شود . لذاوقتی شخصی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعبیر خوابش را سوال کرد آنحضرتفرمودند خواب تو صورتی شیطانی داردو تعبییر ندارد و فرمود : خواب های شیطانی را هرگز برای کسی تعریف نکنید . فتامل

 7. . مرحوم شیخ صدوق رحمة الله در امالی از امامباقر علیه السلام نقل فرموده اند : شیطانی به نام «هزع» وجود داردکه هر شب از مشرق تا مغرب عالم را پر می کند و خواب های مردم را آشفته می کند

 8. دستورات آدابی برای خواب مانند اتخاذ طهارت ؛ کراهت خواب بعد از جنابت ، مسواک زدن و خلال نمودن دندان و انگشتان ، تلاوت مسبحات سته ( شش سوره که با سبح و یسبح شروع شده ) و یا حداقل 10 آیه از قرآن، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله را گفتن ، اتجاه قبله موقع خواب ، در خانه تنها نخوابیدن و . . . برای مصون ماندن ، از صورت شیطانی خواب ها؛می باشد.

 9. امام صادق علیه السلام فرمودند : گاهی خواب پریشان و ترسناک کفارهء گناه و معصیت است و به وسیله آن خداوند بنده را متوجه توبه و استغفار و دوری از معصیت می کند .

 10. طبق روایت امام صادق علیه السلام ترک برخی از واجبات و یا مصرف غیر وارد نعمت ها سبب دیدن خواب های مهمل و شیطانی می شود ؛ چنانکه شهاب بن عبد ربه ؛ خوابی ترسناک دید حضرت فرمودند: به علت ترک زکات و هزینه آن در راه غیر شرعی این خواب را دیدی .

 11. برخی روایات خواب اول شب و یا ابتدای خواب رفتن را زمینه خواب دروغین و انتهای شب و یا لحظات پایانی را زمان خواب صادق معرفی می فرمایند زیرا در آغاز شب و آغاز خواب هنوز روح به فضای ملکوتی نزدیک نشده و لذا دروغین است وهر آن چه ببیند بعنی صورت اصلی و اصیل نیست ؛ به خلاف اوج خواب که روح در جنبه ملکوتی خود مستقر شده است .

 12. امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه خواب پریشان دیدید آیه « انما النجوی من الشیطان ... » را تلاوت کنید و سپس بگویید : عُذت ُ بِما عاذَت به ملائکَتُه المُقرَّبُون و أنبیاؤُه المرسَلون و عبادُه الصالِحون مِن شرِّ ما رأیتُ و مِن شرِّ الشیطانِ الرجیم

 13. با استظهار از آیه 10 سوره مبارکه مجادله می توان گفت : بخشی از نجوای شیطانی از طریق رویا حاصل و وارد بر فضای ذهن و قلب آدمی می گردد ؛ زیرا کار شیطان وسوسه و رساندن هر نوع آفت و آسیب به بنی آدم است ؛ که البته درباره مومن به اذن الله و عن حکمة است و راه دفع یارفع آن توکل بر خدای سبحان است و راه های توکل در روایات آمده است که توکل در هر موضوعی خصوصیات وقوعی خاص خود را دارد ؛ مثلا در باب مصونیت در خواب ؛ انجام وضو و . . . خود از مصادیق توکل است .

والله المستعان

سیدحسین خادمیان