تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
شیعه شناسی 
ادیان و مذاهب قم 
0.00 
نامشخص  
 
فلسفه تربیت 
موسسه علوم اسلامی کالیفرنیا سن خوزه (صبا) 
 
اجتهاد 
 
 
 
0.00