گل میان آتش نمرود سوخت
62 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران / 4410 (24 دی 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در رابطه با حقیقت وجودی حضرت رقیه (س) می باشد.