ستاره ای به نام اشک
69 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران / 4670 (18 آذر89)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تبیین جایگاه و ثواب گریستن بر مصائب اهل البیت