یاقوت گودال غربت
70 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران / 4671 (20 آذر89)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زیارت نامه امام حسین (ع) با الهام از نثر گلستان سعدی