دیوار و در محراب شد
75 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران / 4768 (27 فروردین 90)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی