حصن حصین (گفتارهایی در معرفت خالق)
69 بازدید
ناشر: مشهور قم
نقش: نویسنده
شابک: 9648350507
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب گفتارهایی در بیان شرافت علم خداشناسی علت پیدایش علم کلام تفاوت کلام با فلسفه هدف از آفرینش انسان راههای خداشناسی اسماء و صفات الهی معنای امر بین الامرین عدل الهی پاسخ به شبهه جبر و تفویض می باشد.