صفیر تدبیر (نگرشی بر مدیریت نهضت خدمت رسانی)
63 بازدید
ناشر: مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی دانشگاه جامع
نقش: نویسنده
شابک: 9648511047
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در تبیین فرمایش مقام معظم رهبری دام ظله تالیف گردید که شامل مباحثی درباره مفاهیم دانش مدیریت تاریخچه مدیریت رهبری برنامه ریزی سازمان دهی نظارت پیگیری اصول تصمیم گیری تدبر تامل مشورت انگیزش پیگیری مدیریت خدمت رسانی در محورهای تربیت کارگزاران ، بهداشت و سلامت ، اقتصاد ، دادگستری و قضا ، فرهنگ و هنر ، تفریح ، امنتیت و اطلاعات ، ارتش و سپاه ، امر به معروف و نهی از منکر و ... می باشد.