امتاع الفقیه فی معرفة احکام تعود الی صیام یو م الشک
79 بازدید
ناشر: مشهور قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
این کتاب در تبیین احکام فقهی روزه یوم الشک می باشد.