نسل جمیل
67 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به تحلیل و تبیین روش های کاربردی تربیت فرزند از نگاه قرآن و عترت می پردازد . می توان گفت این اولین کتاب است که در این موضوع به صورت تفصیلی نوشته شده است . در این کتاب نقص ها و ضعف های روش های دیگر تبیین و جامعیت روش های قرآن و عترت اثبات شده است .