سپهر معنا
77 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای اولین بار در تاریخ اسلام منتخبی از خطبه ها ، نامه ها ، خواب ها ، اصحاب خاص ، عترت ، مواعظ ، سفارشات ، احکام فقهی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در این مجموعه جمع آوری گردیده است . این مجموعه متن اعراب گذاری شده با ترجمه و تببین می باشد و فقط از منابع شیعی نقل حدیث شده است .