از کویر سقیفه تا دولت کریمه
74 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به بحث امامت و بیان این که واژه خلافت ساخته دشمنان پیامبر است می پردازد و اثبات می کند اصل و اصالت با امامت است و امامت وصایت از پیامبر است که فقط توسط خدا و با اعلان رسول اثبات می شود و در این کتاب خیانت های غاصبین وصی برحق پیامبر تبیین می گردد