کرانه تقرب
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب درباره سیره علمی و عملی معصومین است و در قالبی جدید نگارش یافته است و کتابی بسیار جامع برای اهل تحقیق و تبیلغ می باشد کتاب اگر چه نگرشی تبلیغی و تاریخی دارد ولی از متن بالای علمی و اتقان و جامعیت منحصر به فردی برخوردار است