آوای یک سیاهی
84 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب ماهیت زشت ایرانیان قبل از اسلام از منابع فقط ملی و ایرانی و تاریخ هرودوت نقل شده است مواردی مانند اینکه ایرانیان زنان خود را زنده به گور می کردند و زبان فرزندان خود را می بریدند