امتاع الفقیه
69 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در فقه شیعی است که موضوع روزه یوم الشک را بررسی می کنددر این کتاب احادیث و نظرات مختلف فقهی درباره روزه یوم الشک نقل و بررسی و در پایان مولف نظر فقهی و اجتهادی خود را بیان می نماید.