نا گفته هایی از صهیونیست
79 بازدید
محل ارائه: شبکه جام جم 1
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
در این برنامه مطالبی از صهیونیست تبیین گردید که برای اولین بار بود که تبیین می شد . در این مصاحبه برای اولین بار اینجانب واژه قلمرو سیاسی را برای اسراییل به کار برده و تاسیس نمودم که با استقبال فراوان مواجه شد .